Aldo

avatar van Aldo

Rond 2008, denk ik, startte ik met webdingen.

Een google site voor een scoutsgroep was m'n eerste 'creatie'.
Nog geen CSS aanpassingen, niet veel speciaals.

Later werd dit een Blogger (en Wix), maar nu is dit een WordPress.

Maar ik miste dus veel bij deze sites, en volgede daarom een ASP.NET MVC opleiding.

Later leerde ik online ook nog Android apps ontwikkelen, en momenteel volg ik een opleiding PHP bij de VDAB.

Hier leer ik o.a.:

  • programmatielogica en Object Oriented Programming
  • gegevensanalyse, MySQL
  • web intro
  • html/css
  • Javascript
  • PHP volgens het MVC-principe
  • een PHP-framework zoals Symfony, Laravel, ...
  • Scrum
  • optionele modules: een CMS zoals Drupal, Jquery, ... 

Meer url's

Download cv